Metrolon-Servis

Pramoninė įranga

Mūsų istorija
Mūsų organizacija buvo įkurta 2004 m.

Įkūrimo pradžioje mūsų pagrindinė veikla buvo prancūzų kompanijos, dujų
analizatorių tiekimas ir priežiūra.

Kita mūsų veiklos sritis buvo metrologinių paslaugų teikimas valstybinėms įmonėms, o
būtent: dokumentų tvarkymas, prietaisų paruošimas patikrai ir kalibravimui, taip pat
metrologinės įrangos tiekimas specializuotoms laboratorijoms.

Pagrindiniai mūsų klientai pramoninės metrologijos, chemijos, dujų įmonės, atominės ir
kitos elektrinės.

Šiuo metu mes užsiemam minėtos specialios įrangos projektavimu, tiekimu bei montavimu.
Teikiame sertifikavimo paslaugas ir konsultuojame techniniais klausimais.